Tuesday, 04/10/2022 - 01:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẢNG BOM TỈNH ĐỒNG NAI
 • Nguyễn Việt Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0967854234
  • Email:
   nguyenviethungpgdtrangbom@gmail.com
 • Bà Lê Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0978201661
  • Email:
   lethuhatbom@gmail.com
 • Nguyễn Văn Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0979470602
  • Email:
   nguyenvanviet1976@gmail.com
 • Ông Nguyễn Văn Hoàng Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thac sỹ
  • Điện thoại:
   0918926096
  • Email:
   hoanglong268@gmail.com
 • Bà Lưu Thị Ngọc Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983727381
  • Email:
   luungocque@gmail.com
 • Võ Hoài Danh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0917470943
 • Nguyễn Yên Tĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0908721696
 • Đoàn Thị Ái Ngữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đai học
  • Điện thoại:
   01685069525
 • Đỗ Công Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học- Tài chính, Kế toán
  • Điện thoại:
   0918350299