Monday, 03/10/2022 - 23:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẢNG BOM TỈNH ĐỒNG NAI
 • Ông Nguyễn Văn Hoàng Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thac sỹ
  • Điện thoại:
   0918926096
  • Email:
   hoanglong268@gmail.com
 • Bà Lưu Thị Ngọc Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983727381
  • Email:
   luungocque@gmail.com