Giới thiệu chung về Phòng GDĐT huyện Trảng Bom:


 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom được tách ra từ Phòng GD-ĐT huyện Thống Nhất năm 2004 đến nay tròn 13 năm. Có trụ sở đặt tại Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Khu Phố 3, thị Trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay toàn ngành có 74 trường với hơn 60.000 học sinh gồm: Mầm non 24 trường, 6304 học sinh; Tiểu học 32 trường, 29.257 học sinh; THCS 18 trường,15.430 học sinh; đội ngũ giáo viên có 2641người, gồm: Mầm non, 318 người; Tiểu học,879 người và THCS,     664  người. Về cơ sở vật chất phòng học có 1028 phòng CSVC, trang thiết bị trường học còn thiếu và gặp nhiều khó khăn trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên với sự cố gắng phấn đấu và khắc phục khó khăn trong suốt 13 năm xây dựng và phát triển, chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo đã phần nào đáp ứng nhu cầu công tác dạy và học tại địa phương. Toàn ngành có 25 trường đạt chuẩn quốc gia.